Behoefte aan arbeidsrecht?

Bij arbeidsrecht draait het om de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Deze twee partijen sluiten een arbeidscontract met elkaar voor bepaalde of onbepaalde tijd. Op basis van een gezonde arbeidsovereenkomst werkt een werknemer voor een werkgever in ruil voor loon. Het vakgebied is onder te verdelen in individueel en collectief arbeidsrecht.

Arbeidsconflict

Helaas kunnen er conflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer. U kunt ervoor kiezen om zo’n conflict zelf op te lossen, maar het is verstandiger om te kiezen voor een professionele arbeidsrechtadvocaat of arbeidsrechtjurist. Gezamenlijk gaan wij uw arbeidsrechtelijke problemen oplossen. Labor Advocaten is actief in Utrecht, Zeist, Bilthoven, Driebergen, Amersfoort, Soest, De Bilt, Bunnik, de Heuvelrug en omgeving. Labor Advocaten is gevestigd in Zeist. Naast juridische dienstverlening bij arbeidsrechtelijke kwesties aan werkgevers en werknemers adviseren wij werkgevers ook op gebied van personeelsbeleid en bieden wij Mediation aan.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Dreigt de verhouding scheef te lopen of is er sprake van disfunctioneren, dan is beëindiging van het arbeidscontract mogelijk een oplossing. De beëindiging van een juridische verhouding is niet altijd eenvoudig. Onder de Wet Werk en Zekerheid is het zelfs lastiger geworden. Een goed (ontslag) dossier en vastlegging van de kwestie is onontbeerlijk. Soms moet het Burgerlijk Wetboek erop nageslagen worden. De contractvrijheid in Nederland in het arbeidsrecht is redelijk ingeperkt. Hebben werknemers een concurrentiebeding of geldt er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)?

Ontslag, non-actief of schorsing

Een arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden via de Kantonrechter (ontbinding), maar u kunt ook met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan (vaststellingsovereenkomst). Legt een werknemer zich neer bij zijn ontslag of wil hij of zij het ontslag juist aanvechten? Wellicht zijn er redenen om naast de transitievergoeding een hogere ontslagvergoeding te betalen en met onderhandelingen tot een beëindiging te komen. Voor deze vragen kunt u bij ons terecht. Door reeds in een vroeg stadium betrokken te worden, kunnen wij u gericht en op de juiste manier adviseren. Dankzij onze persoonlijke aanpak en kennis van ontslagrecht worden langslepende (ontslag)procedures voorkomen.

Wetgeving

De wetgever is zich ervan bewust dat de verhouding tussen werkgevers en werknemers per definitie niet gelijkwaardig is. Op de eerste plaats wordt de werknemer beschermd tegen de dominante positie van zijn werkgever. Ook andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals re-integratie, transitievergoeding en billijke vergoeding zijn te beschouwen als arbeidsrecht. Verder kunt u denken aan de Wet Gelijke Behandeling, de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. .

Goede advocaat arbeidsrecht in Utrecht of Zeist

Hebt u een arbeidsconflict en zoekt u een betrouwbare gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in de regio? Een waarop u blindelings kunt vertrouwen en die weet waar hij het over heeft? Labor Advocaten heeft veel expertise en knowhow op gebied van arbeidsrechtelijke kwesties. Betrouwbaarheid en deskundigheid loopt als rode draad door onze dienstverlening. Laat u terzijde staan door ons enthousiaste team. Arbeidsrecht is ons specialisme.

Labor Advocaten is gevestigd in Zeist en is werkzaam in onder andere Amersfoort, Utrecht, De Bilt, Bilthoven, Driebergen, Bunnik, Soest, Soesterberg, Nieuwegein, Doorn en Heuvelrug en omgeving.