Het concurrentiebeding; hoe zat het ook al weer

Kan ik nog wel een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen?

Het concurrentiebeding; hoe zit dat
nou ook al weer?

In een krappe arbeidsmarkt wordt de kans groter dat een werknemer van de concurrent op de hoek een aantrekkelijk aanbod krijgt en wil overstappen. Met een zogenaamd concurrentiebeding kun
je dit in principe voorkomen. Maar daarvoor gelden voorwaarden en waterdicht zijn die afspraken niet altijd.

Contract onbepaalde tijd

In arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd kan een concurrentiebeding worden overeengekomen. Dit moet wel schriftelijk
en met een meerderjarige werknemer gebeuren. Daarnaast moet het beding concreet en niet te ruim zijn omschreven. Ook bij verlenging
van de overeenkomst of bij het vervullen van een andere functie raden wij aan om opnieuw een concurrentiebeding schriftelijk
vast te leggen.

Contract bepaalde tijd

Het is in principe niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd tenzij in de arbeidsovereenkomst een uitgebreide motivatie wordt opgenomen. Uit die motivatie moet blijken dat het concurrentiebeding
noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
Bovendien moet zijn aangegeven voor welke specifieke functie of werkzaamheden het beding geldt en onder welke specifieke omstandigheden dat beding noodzakelijk is.

Vergoeding en matiging van het beding

Indien een beding de werknemer in belangrijke mate belemmert om ergens anders te gaan werken, kan de rechter bepalen dat de
werkgever aan de werknemer een vergoeding dient te betalen voor de duur van deze beperking. Ook kan de rechter een beding
matigen of vernietigen omdat het beding de werknemer te veel belemmert of er te veel nadeel van ondervindt. De belangen van zowel werknemer als werkgever worden tegen elkaar afgezet en gewogen.

Relatiebeding

En dan bestaat er nog het ‘relatiebeding’. Dat is strikt genomen ook een concurrentiebeding maar dan toegespitst op de relaties of
klanten van de werkgever/opdrachtgever. Daarvoor gelden dus dezelfde regels. Het relatiebeding is veelal wel beperkter van omvang dan het concurrentiebeding en wordt doorgaans sneller door de rechter geaccepteerd.

Conclusie

Werknemers tekenen over het algemeen snel een concurrentiebeding en pas later realiseren zij zich dat dit erg beperkend kan werken voor een volgende carrièrestap. Een concreet
en niet te ruim opgesteld concurrentiebeding en zeker een relatiebeding, houdt normaal gesproken gewoon stand.

Werkgevers die hun belangen willen beschermen doen
er verstandig aan in deze krappe arbeidsmarkt een goed concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen die niet te ruim omschreven is en toegespitst op de concrete functie of het te beschermen belang.


Meer weten over het concurrentie- of relatiebeding?

Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek

030 – 699 30 30 of mail info@labor-advocaten.nl

 

 

 

 

 

 

Marc Haaijer

Advocaat arbeidsrecht