Last van oneerlijke concurrentie?

column uit het ondernemersbelang; concurrentiebeding

Column; Last van oneerlijke concurrentie?

 

icon-opdehoogte

Regelmatig zal Labor Advocaten een column publiceren publiceren met een relevant onderwerp. Op deze manier kunt u als werknemer of werkgever snel op de hoogte blijven en kennis vergaren van relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Let op: concurrentiebeding wetgeving is gewijzigd!

Het zal u als ondernemer maar overkomen; een medewerker met veel bedrijfskennis zegt de arbeidsovereenkomst op. Hij treedt in dienst bij uw directe concurrent om de hoek en benadert uw relaties. U had toch met de medewerker een concurrentiebeding afgesproken?? Tot uw schrik blijkt dit niet het geval….
Had u dit wel gedaan, dan had u de medewerker aan het beding kunnen houden en een boete kunnen claimen.
Voor ondernemers kan het van groot belang zijn dat medewerkers niet zomaar naar de concurrent kunnen overlopen. Medewerkers kunnen concurrentiegevoelige kennis over uw onderneming bezitten. Een concurrentiebeding is dan zinvol. Zo’n beding moet dan wel goed zijn vormgegeven qua inhoud, aard van de werkzaamheden, duur maar ook qua gebiedsafbakening. Gebeurt dat niet, dan loopt u kans dat een rechter het beding buitenwerking stelt.
Ook na de invoering van de Wet Werk & Zekerheid (1 januari 2015) kunt u nog een concurrentie- of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Maar pas op; er is wel wat gewijzigd.

Contract bepaalde tijd

Het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding overeengekomen op of na 1 januari 2015 in een contract voor bepaalde tijd niet is toegestaan. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt indien er aan de kant van de werkgever sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. U kunt denken aan een medewerker die over specifieke kennis of bedrijfsinformatie beschikt, waarbij u onevenredig wordt benadeeld als deze medewerker overstapt naar een concurrent. Het concurrentiebeding en de motivering van het zwaarwegend belang dient u dan in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd wijzigt er niets. Ook concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd die voor 1 januari 2015 zijn overeengekomen, blijven geldig. Let wel op bij verlenging van contracten van bepaalde tijd. Het concurrentiebeding moet dan opnieuw expliciet worden overeengekomen inclusief de motivering.
Wilt u meer weten over de WWZ of wilt u advies op maat over het concurrentiebeding, bel gerust vrijblijvend met Labor Advocaten. Wij helpen u graag verder!

Column uit het ondernemersbelang. Auteur Marc Haaijer

Meer weten?

Bel gerust met de arbeidsrecht specialisten van Labor Advocaten 030 699 30 30.

Labor Advocaten is gevestigd in Zeist en is werkzaam in onder andere Amersfoort, Utrecht, De Bilt, Bilthoven, Driebergen, Bunnik, Soest, Soesterberg, Nieuwegein, Doorn en Heuvelrug en omgeving.