Mediation bij arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten kunnen spelen tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen collega’s, eigenaars onderling of binnen (management) teams en afdelingen. Een arbeidsconflict kan al zo ver geëscaleerd zijn dat de ander zich ziek heeft gemeld. Maar ook als er nog geen sprake is van een (openlijk) conflict, maar er wel oplopende spanningen zijn, kan mediation uitkomst bieden.

Mediation helpt bij het herstellen van de arbeidsverhoudingen

Mediation kan helpen bij het normaliseren van verstoorde verhoudingen. Door alles goed uit te praten onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, ontstaat er weer wederzijds begrip. Dat is nodig om verder te kunnen met elkaar. Op die manier kan er gezamenlijk gesproken worden over wat er nodig is om de arbeidsrelatie op een constructieve wijze voort te zetten.

Uit onderzoek blijkt dat mediation een effectieve, snelle en goedkope wijze is voor het oplossen van een arbeidsconflict met een werknemer. Wat de uitkomst ook is van de mediation, het bespaart veel stress, tijd en geld. Vaak wordt een oplossing gevonden en kan de arbeidsverhouding worden voortgezet, maar het kan ook zijn dat partijen tot de conclusie komen dat het beter is om uit elkaar te gaan. In zo’n geval kiest men voor een beëindigingsmediation, ook wel exit-mediation genoemd.

Beëindigings mediation

Beëindigingsmediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsmediator begeleidt de gesprekken en onderhandelingen van partijen.

De mediator van Labor Advocaten te Zeist helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk legt de mediator de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die werkgever en werknemer ondertekenen.

Een ontslagprocedure is kostbaar en tijdrovend en de uitkomst is vaak onvoorspelbaar. In een beëindigingsmediaton kunnen partijen snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk tot een voor beiden acceptabele oplossing komen en daarmee veel kosten besparen.

Soms komt het voor dat een mediation gericht op een herstel van de arbeidsverhoudingen leidt tot een beëindigingsmediation omdat bijvoorbeeld het vertrouwen tussen partijen niet meer aanwezig is. Ook dat proces is in goede handen van de Mediator van Labor Advocaten.

Teamconflicten

Conflicten binnen teams of afdelingen zijn een veel voorkomend verschijnsel. In de meeste gevallen komt men er zelf wel uit. Maar wat te doen als het conflict binnen teams, of tussen afdelingen proporties aanneemt die de werksfeer ernstig aantast en/of de productiviteit nadelig beïnvloedt?

Ook samenvoeging van afdelingen of teams kunnen spanningen opleveren wat naar de toekomst toe kan leiden tot onvrede en aantasting van de werksfeer. Het uitspreken van de onvrede onder professionele begeleiding van een Mediator kan voorkomen dat het later uit de hand loopt.

Teammediation is een vak apart. Labor Advocaten weet uit ervaring hoe zij teams weer op het juiste spoor kunnen krijgen, waarbij de onderlinge spanning of onvrede is uitgepraat en opgelost.

Bij grote groepen is het raadzaam meer dan één mediator bij het complexe proces te betrekken (co-mediation). Mediation van teams kan overgaan in individuele coaching van betrokkene(n), waarbij de mediator oog houdt op de voortgang van het proces en de partijen begeleidt naar de overeengekomen oplossing.

Labor Advocaten heeft ervaring in tal van sectoren om verstoorde arbeidsverhoudingen en teamconflicten op te lossen. Wij maken graag met u een afspraak voor een intakegesprek.

De Mediator

Wilt u meer informatie over mediation of een mediation starten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met een mediator die bij de situatie past. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 699 30 30.

Labor Advocaten is gevestigd in Zeist en is werkzaam in onder andere Amersfoort, Utrecht, De Bilt, Bilthoven, Driebergen, Bunnik, Soest, Soesterberg, Doorn en Heuvelrug en omgeving.