Hulp bij ondernemingsrecht en contractenrecht

Labor Advocaten heeft ervaring in tal van rechtsgebieden. Aangezien ons uitgangspunt is dat wij de ondernemer met zijn onderneming en de daarbij behorende werknemers verder willen helpen, hebben wij – naast ons arbeidsrechtelijke specialisme – ook gedegen kennis in huis van het ondernemingsrecht en contractenrecht.

Onenigheid tussen vennoten of aandeelhouders kan ingrijpend zijn. De financiële en zakelijke belangen zijn vaak groot. De bijstand van een advocaat is in zo’n situatie vaak van groot belang om de beëindiging van de samenwerking gecontroleerd te laten verlopen en het maximale uit de ontvlechting te halen. Geneviève Galjé-Deckers kan in dergelijke gevallen op de achtergrond adviseren, bijvoorbeeld als partijen nog met elkaar verder moeten of, als dat nodig blijkt te zijn, met de juridische vuist op tafel een gunstige uitspraak bij de rechter afdwingen.

Verder behoren tot de ondernemingsgeschillen de gedwongen uitkoop of uitstoot van een mede aandeelhouder, de ontbinding van een vennootschap onder firma, C.V. of maatschap, en het ontslag en de aansprakelijkheid van een statutair directeur. De arbeidsrechtspecialisten van Labor Advocaten werken in zo’n zaak in teamverband met Geneviève en dat werkt uitermate efficiënt.

Tot slot behoort tot het ondernemingsrecht dat Labor Advocaten aan haar klanten kan bieden het adviseren over en opstellen van allerhande overeenkomsten, zoals samenwerkings- of vennootschapsovereenkomsten (bijvoorbeeld vof of maatschapsovereenkomsten), algemene voorwaarden en ZZP of freelance overeenkomsten. Ook advisering over de wet DBA, opstellen modelovereenkomsten is bij ons in vertrouwede handen.

ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT

Geneviève Galjé-Deckers is al sinds 2011 aan Labor Advocaten verbonden voor een breed scala aan ondernemingsrechtelijke zaken. Vanuit haar eigen kantoor in Tiel werkt zij tevens in een brede ondernemingsrechtelijke praktijk.

Wilt u meer informatie over een ondernemingsrechtelijk vraagstuk, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 699 30 30.