De ontslag procedure bij het UWV; de ontslagvergunning

Om een arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, moet de werkgever in het bezit zijn van een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf. Deze toetst de aanvraag aan de regels van de Wet en aan de overige door het UWV opgestelde richtlijnen (Ontslagregeling). De werkgever kan alleen een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen als de reden van het ontslag gelegen is bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of in geval van langdurige ziekte (2 jaar) Als het UWV toestemming verleent voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen, dient de arbeidsovereenkomst opgezegd te worden met inachtneming van de opzegtermijn.

Hoe en wanneer kan een werknemer reageren?

De werknemer kan binnen twee weken reageren op de ontslagaanvraag en vervolgens wordt aan de werkgever gelegenheid gegeven op het standpunt van de werknemer te reageren. Het is een schriftelijke procedure. Het UWV neemt kennis van beide standpunten. Het is ook mogelijk dat het UWV nog een extra ronde inlast van hoor en wederhoor. Als de vergunning wordt afgegeven, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de afgesproken of wettelijke opzegtermijn opzeggen. Let verder op: de ontslagvergunning heeft een houdbaarheidsdatum. De werkgever moet binnen 4 weken gebruikmaken van de vergunning! Als de ontslagvergunning niet wordt afgegeven, mag u de werknemer niet ontslaan. De werkgever kan wel tegen de weigering in beroep bij de kantonrechter. Ook de werknemer kan beroep instellen tegen de vergunning verlening. Dat moet binnen 2 maanden na afgifte van de vergunning gebeuren.

Van de opzegtermijn mag u de periode waarin UWV de ontslagaanvraag heeft behandeld, aftrekken. Deze periode gaat in op de datum waarop UWV een complete ontslagaanvraag ontvangt en eindigt op de datum waarop de ontslagvergunning is afgegeven. De berekening is in de praktijk best lastig. Er moet wel minimaal een maand opzegtermijn overblijven.

De Transitievergoeding

Na 1 juli 2015 dient ook na het volgen van een UWV procedure een transitievergoeding betaald te worden. De hoogte daarvan bedraag globaal één derde maandsalaris per gewerkt dienst jaar. Als u meer wilt weten over de transitievergoeding klik dan hier.

De wederindiensttredingsvoorwaarde

Deze voorwaarde houdt in dat binnen 26 weken na bekendmaking van de verleende toestemming (bij bedrijfseconomische redenen) mag de werkgever geen nieuwe werknemer aannemen voor het verrichten van dezelfde werkzaamheden. Dit wordt de zogenaamde herindiensttredings- of wederindiensttredingsvoorwaarde genoemd. De voorwaarde staat in de wet opgenomen.

Toch in dienst nemen

Onder ‘in dienst nemen’ valt in dit geval ook de aanstelling van parttime werknemers of het inlenen van uitzendkrachten. Indien de werkgever niet aan deze voorwaarde voldoet, kan de werknemer de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben! Het betekent namelijk dat de werknemer met terugwerkende kracht bij u in dienst is gebleven en aanspraak kan maken op loon vanaf de ontslagdatum. De werknemer kan ook kiezen voor een billijke vergoeding.

Hoe dien ik een ontslagvergunning in?

Sinds 1 juli 2015 dient de werkgever gebruik te maken van door het UWV vastgestelde online formulieren. Voor zowel de bedrijfseconomische redenen als langdurige ziekte bestaan er verschillende formulieren. Alle vragen in het formulier moeten ingevuld worden en online moeten diverse bijlagen toegevoegd worden. Voordat u als werkgever de formulieren in kunt vullen, moet u bij het UWV een account aanvragen. Let op; daar gaat enige tijd overheen. Pas als alle formulieren goed en volledig zijn ingevuld, wordt de ontslagaanvraag in behandeling genomen. De doorlooptijd van een procedure duurt ongeveer 4 weken, maar kan langer duren als er een extra ronde van hoor en wederhoor nodig is danwel er een deskundigenbericht opgesteld moet worden.

Ondersteuning nodig?

Labor Advocaten kent het klappen van de zweep. Wij nemen u aan de hand en leiden u door het woud van regelgeving indien u een ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf wilt indienen. Neem vrijblijvend contact met ons op! 030 – 699 30 30.