Moet er een transitievergoeding betaald worden als een tijdelijk contract niet verlengd wordt?

Vanaf 1 juli 2015 (introductie Wet Werk en Zekerheid) moet een werkgever een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd. Dit geldt ook als een tijdelijk contract dat 2 jaar of langer heeft geduurd niet verlengd wordt.

Berekenen duur tijdelijke contracten

Heeft een werknemer meer tijdelijke contracten gehad? Dan wordt de duur van deze contracten bij elkaar opgeteld als de periode tussen deze contracten maximaal 6 maanden is geweest. Dit geldt ook als 1 of meer contracten vóór 1 juli 2015 afgesloten zijn. De tussengelegen perioden van maximaal 6 maanden tellen niet mee. Is de duur van de contracten 2 jaar of langer? Dan dient een transitievergoeding betaald te worden.

Overgangsrecht berekenen tijdelijke contracten

Niet alle contracten van voor 1 juli 2015 tellen mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd, tellen niet mee. Dit geldt ook voor een kortere termijn dan 3 maanden, als die op grond van de cao gold. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste 6 maanden opvolgen, tellen wel mee.

Contracten bij verschillende elkaar opvolgende werkgevers

Alleen als er sprake is van vergelijkbare arbeid kunnen meerdere werkgevers als elkaars opvolger gezien worden.Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een werknemer bijvoorbeeld eerst als uitzendkracht voor de werkgever heeft gewerkt en daarna bij u in dienst is getreden. Dit voorgaande contract telt dan mee voor de transitievergoeding. Hierbij geldt ook dat de periode tussen de contracten maximaal 6 maanden is.

Hoogte transitievergoeding

Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding zijn 2 onderdelen van belang: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Of 1 bruto jaarsalaris, als dat hoger is. Om het aantal dienstjaren te berekenen, kijkt u naar de totale duur van opvolgende contracten van uw werknemer. De tussen deze contracten gelegen perioden van 6 maanden (of 3 maanden voor 1 juli 2012) tellen niet mee. Meer weten over de berekening van de transitievergoeding klik dan hier.

Uitstel transitievergoeding

U hoeft (nog) geen transitievergoeding te betalen als u uw werknemer de garantie biedt dat hij binnen 6 maanden weer bij u kan werken. Die garantie moet bestaan uit het aangaan van een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat na maximaal 6 maanden, vanaf het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet een tussentijdse opzegmogelijkheid bevatten.

Hiermee wordt voorkomen dat u meteen na het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 een transitievergoeding moet betalen. Daarnaast geeft u de werknemer zekerheid dat het dienstverband (op termijn) wordt voortgezet.

Meer weten over de transitievergoeding of wenst u een berekening te ontvangen? Bel gerust de arbeidsrecht specialisten van Labor Advocaten 030 699 30 30.

Labor Advocaten is gevestigd in Zeist en is werkzaam in onder andere Amersfoort, Utrecht, De Bilt, Bilthoven, Driebergen, Bunnik, Soest, Soesterberg, Doorn en Heuvelrug en omgeving.