Een vaststellingsovereenkomst opstellen

Indien u als werkgever tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer wilt komen, kan dat op verschillende manieren. Als u zonder tussenkomst van de Kantonrechter of het UWV Werkbedrijf tot een beëindiging wilt komen, kunt u dat zelf regelen. Dit gebeurt in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. In dit geval is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

In deze vaststellingsovereenkomst maken werkgevers en werknemers afspraken over onder andere de datum van uitdiensttreding, de betaling van een eventuele vergoeding, vrijstelling van werk en de overdracht van zijn werkzaamheden. Labor Advocaten kan zowel de werkgever als de werknemer bij een dergelijk onderhandelingstraject adviseren en u begeleiden tot en met het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Partijen moeten het uiteraard wel met elkaar eens worden over de voorwaarden.

Voorwaarden voor een beëindigingsovereenkomst

De tekst van de overeenkomst moet vanzelfsprekend compleet en correct opgesteld zijn. De uitdiensttreding van de werknemer moet ook daadwerkelijk sluitend geregeld zijn, zonder losse eindjes. Zorg ervoor dat er achteraf geen onduidelijkheden of problemen ontstaan.  De ontslagspecialisten van Labor Advocaten helpen u graag bij het opstellen en/of controleren van de juiste inhoud.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst worden verschillende onderwerpen vastgelegd, zoals: datum uitdiensttreding, fictieve opzegtermijn, vakantiedagen, vergoedingen, vrijstelling van werkzaamheden of juist doorwerken tot de einddatum, concurrentiebeding, eindafrekening, etc. Tevens dient in de overeenkomst opgenomen te worden dat de werknemer gedurende 14 dagen de overeenkomst kan herroepen (ontbinden). De overeenkomst kan zo opgesteld worden dat de werknemer zijn recht op een WW-uitkering behoudt. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door een neutrale reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te noemen, zoals een verschil van inzicht. Tevens dient opgenomen te worden dat  dat de werknemer van de beëindiging van het dienstverband geen verwijt treft en de werkgever het initiatief heeft genomen voor het ontsla . Dit voorkomt dat uw werknemer problemen krijgt bij het verkrijgen van een WW-uitkering.

Behoefte aan ondersteuning?

Labor Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Het is ons dagelijks werk om u als werkgever of als werknemer van A tot Z te begeleiden. Samen met ons begeleiden wij zonder dure juridische procedures het ontslag. Wij staan u als werkgever terzijde vanaf het moment dat u uw werknemer het slechte nieuws vertelt tot en met de uitdiensttreding van de werknemer. Of wij staan de werknemer bij die juist het slechte nieuws ontvangen heeft om een zo goed mogelijk regeling uit te onderhandelen. Omdat wij ruime ervaring hebben met dergelijke trajecten, zowel voor werkgevers als werknemers, kunnen wij ons goed in de verschillende posities inleven en leveren wij voor u, of dat nu voor u als werkgever of als werknemers is, het beste resultaat. Tevens kunnen wij vooraf een goede inschatting maken van de hiermee gepaard gaande kosten. Vooraf weet u exact waar u aan toe bent. Helder en transparant.

Vragen

Onderwerpen waarover wij u kunnen informeren:

  • Wordt de werknemer voor het restant van de arbeidsovereenkomst vrijgesteld van werk?
  • Krijgt de werknemer resterende vakantiedagen of een vakantietoeslag uitbetaald?
  • Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen teruggeven aan de werkgever?
  • Is de werknemer na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebonden aan een concurrentiebeding of relatiebeding?
  • Heeft de werknemer recht op een dertiende maand, bonussen, aandelen of andere opties?
  • Heeft de werknemer recht op een transitievergoeding?
  • Hoe werkt het herroepingsrecht?

Wilt u meer weten; bel gerust met één van onze advocaten 030 699 30 30

Labor Advocaten is gevestigd in Zeist en wij zijn vooral werkzaam in de regio Utrecht, Amersfoort, De Bilt, Bilthoven, Driebergen, Bunnik, Doorn, Nieuwegein, Soest, Soesterberg Heuvelrug en omgeving.