Werktijdverkorting vervangen door NOW

Labor advocaten geeft u een update over de NOW

Werktijdverkorting vervangen voor NOW

De corona crisis vraagt om noodmaatregelen. Afgelopen periode informeerden we jullie nog over werktijdverkorting, maar inmiddels geldt in plaats daarvan de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).

Periode

In eerste instantie werden vergunningen voor werktijdverkorting voor maximaal zes weken verleend. Bij geen verbetering kon je vragen om een verlenging tot 24 weken. De NOW kun je aanvragen voor maximaal drie maanden. Daarna kan het eventueel nog een keer verlengd worden met drie maanden.

Voor welke medewerkers?

De NOW geldt voor zowel voor vast als flexibel personeel en niet voor ZZP’ers.

Bedrijven krijgen tot maximaal 90 procent van de loonsom vergoed voor werknemers voor wie geen werk meer is.
UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Als werkgever moet je in principe 100% van het loon doorbetalen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming precies?

Hieronder volgt een staatje van de site van Rijksoverheid:
100% van de omzet valt weg, de tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom van een werkgever;
50% van de omzet valt weg, de tegemoetkoming bedraagt 45% van de loonsom van een werkgever;
25% van de omzet valt weg, de tegemoetkoming bedraagt 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hoe onderbouw je de aanvraag?

Het is belangrijk dat je tenminste 20% omzetverlies verwacht, gerekend vanaf 1 maart 2020. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Deze norm is op het moment dat wij deze nieuwsbrief schrijven nog niet helder. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Voorwaarde voor het verkrijgen van de tijdelijke tegemoetkoming in loonkosten is het belangrijk dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Wij realiseren ons dat dit voor keuzestress kan zorgen. Het is lastig te voorzien of er uiteindelijk een noodzaak zal zijn om ook personeel te ontslaan. Ons advies is echter om de NOW aanvraag in gang te zetten zodra dat kan. In de eerste drie maanden kan dan bekeken worden of de termijn van 3 maanden voldoende is om te overbruggen of dat na afloop van de eerste periode van 3 maanden danwel na de verlenging er toch gekrompen moet worden in het personeelsbestand.

Daar komt ook bij dat je als ondernemer gehouden bent om eerst maatregelen te nemen die minder verstrekkend zijn dan ontslag. Op deze manier kan, op het moment dat ontslagen (helaas) noodzakelijk worden, aan worden getoond dat er in het voortraject ook stappen zijn genomen.

Echt anders zal het zijn als een onderneming ook geconfronteerd werd of wordt met andere ontwikkelingen in de bedrijfsvoering waardoor er direct al een krimp in het personeelsbestand noodzakelijk is. Het lijkt dan noodzakelijk om werknemers te ontslaan en deze NOW aanvraag niet te doen.

Wij denken graag met u mee over deze wellicht moeilijke keuzes.

Wanneer en bij welke instantie kan ik de aanvraag doen?

Dat is op dit moment helaas nog niet mogelijk. Er wordt achter de schermen bij de overheid hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover je als ondernemer de tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming. De aanvraag kan bij UWV worden gedaan.

Op de website van de Rijksoverheid staan de antwoorden op veel gestelde vragen over deze nieuwe maatregel en andere relevante informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel. Ons advies is deze link regelmatig te raadplegen en ook de website van het UWV Werkbedrijf regelmatig te checken. Wij verwachten dat ieder moment bekend kan worden wanneer de aanvraag kan worden gedaan. Heeft u al een aanvraag op basis van werktijdverkorting gedaan, waarop nog geen beslissing is genomen  dan zal deze omgezet worden. U krijgt dan bericht van het UWV.

Staat het antwoord op uw vraag niet op de website van de Rijksoverheid? Bel ons gerust. Wij doen ons best om alle vragen te beantwoorden.

Wij wensen u alle succes met het blijven ondernemen en het maken van de juiste beslissingen in deze woelige tijden.

Kim Voordes: 06-19412393
Marc Haaijer: 06-29189000

info@labor-advocaten.nl