Wordt ontslag in 2020 goedkoper?

De Wet arbeidsmarkt in balans brengt veel veranderingen met zich mee. De transitievergoeding wijzigt. Let op!

Wordt het ontslag in 2020 goedkoper?

Moet ik als werkgever wachten tot 2020 om ontslag door te voeren?

Per 1 januari 2020 (introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans) gaan de nieuwe regels voor ontslag en de berekening van de transitievergoeding in. Wij krijgen regelmatig de vraag van werkgevers of het verstandig is om een werknemer nu te ontslaan of dat zij beter kunnen wachten tot het nieuwe jaar.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van meerdere factoren. Zo is relevant hoe lang een medewerker al in dienst is, hoe oud de werknemer is en hoe stevig het ontslagdossier is.

Korte dienstverbanden

Is een werknemer korter dan twee jaar in dienst, dan doet een werkgever er goed aan dit jaar nog afscheid te nemen. Vanaf 1 januari 2020 vervalt namelijk de voorwaarde dat een werknemer twee jaar in dienst moet zijn geweest om recht te hebben op een transitievergoeding. Zo’n transitievergoeding zal doorgaans niet heel hoog zijn, maar als een werkgever met veel tijdelijke werknemers werkt, lopen deze kosten toch op.

Oudere werknemers en langere dienstverbanden

Werkgevers die een werknemer willen ontslaan die langer dan tien jaar in dienst is geweest kunnen beter wachten. Dit geldt des te meer als het gaat om een werknemer van 50 jaar of ouder. Voor deze groep geld tot 1 januari 2020 een overgangsregeling en die komt te vervallen.

Verlaging transitievergoeding

Een voorbeeld: een werknemer van 57 jaar is 25 jaar in dienst met een bruto maandsalaris van € 3.000. Nu ontvangt zo’n werknemer bij ontslag een transitievergoeding van € 43.000 bruto. In het nieuwe jaar ontvangt die werknemer een transitievergoeding van € 25.000 bruto. Een behoorlijk verschil dus. Werkgevers of werknemers die in een onderhandelingstraject verwikkeld zitten, kunnen deze wetenschap gebruiken om juist wel of niet nog dit jaar afscheid van elkaar te willen nemen. Kortom, het kan veel geld schelen als je tot ontslagaanzegging wacht tot na 1 januari 2020.

Let wel op; als een ontslagprocedure voor 1 januari 2020 wordt gestart maar de beëindiging van de arbeidsovereenkomst valt na 1 januari 2020 dan geldt nog het oude recht en is de vergoeding dus hoger.

Combinatie ontslaggronden

Heeft een werkgever een ontslagdossier dat onvoldoende is om een werknemer op basis van één grond te ontslaan, dan doet hij er goed aan om te wachten tot de invoering van de nieuwe wetgeving. Het wordt namelijk mogelijk om een werknemer te ontslaan op basis van twee of meerdere gronden door de introductie van de cumulatiegrond (i-grond). Je kunt dan meerdere ontslaggronden combineren (hoe dat werkt kun je hier lezen). Hier staat dan wel tegenover dat de rechter de werknemer een extra vergoeding – bovenop de transitievergoeding – kan toekennen. Die extra vergoeding bedraagt de helft van de transitievergoeding. Ook kan de rechter bij ernstig verwijtbaar handelen ook nog de billijke vergoeding toekennen. Of daarvan sprake zal zijn, moeten we gaan afwachten. Begin 2020 zal de eerste jurisprudentie daar meer duidelijkheid over gaan geven.

 

Meer weten? Bel of mail ons gerust!

030 – 669 30 30

info@labor-advocaten.nl

 

 

 

 

 

Kim Voordes

Advocaat arbeidsrecht te Zeist