6 aansprekende Workshops op het gebied van arbeidsrecht, accountancy en notariaat

 

In samenwerking met Samen voor Zeist nodigen wij u graag uit voor een kennismiddag georganiseerd door Labor Advocaten, VDGC en WoortmaNN Notarissen. 

Laat u informeren op 4 april 15.00 – 18.00 uur op onderstaande gebieden.

RONDE 1 + 2: De Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is in aantocht

Ruim drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceert het kabinet plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Waarom? Uit onderzoek blijkt dat de WWZ in de praktijk niet goed werkt. Daarom wordt o.a. het ontslagrecht weer versoepeld. Onder de WAB wordt ontslag weer mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden. In het huidige stelsel kan dat niet. Kim Voordes van Labor Advocaten neemt u mee in deze en andere wijzigingen, zodat u na deze workshop weer geheel up to date bent!

Kim zal de volgende onderwerpen behandelen:

 • Ontslagrecht
 • Transitievergoeding
 • Verlenging proeftijd
 • Verruiming ketenregeling
 • Oproepkrachten
 • Payrollers
 • Wijzigingen WW-premie

 

RONDE 1 + 2: De disfunctionerende medewerker en de verstoorde arbeidsverhouding

De WWZ heeft het voor werkgevers lastig gemaakt om medewerker te ontslaan wegens disfunctioneren. De wet is behoorlijk streng. Afgelopen periode is er veel jurisprudentie gekomen. Hieruit blijkt waar werkgevers aan moeten voldoen, hoe een verbeterplan er uit moet zien en hoe het zit met het aanbieden van passende functies. We gaan concreet benoemen wat u moet doen en wat u vooral niet moet doen. Kortom; na deze workshop die door Marc Haaijer van Labor Advocaten wordt verzorgd, weet u hoe een goed ontslagdossier er onder de WWZ uitziet. Ook gaat hij een alternatieve ontslagroute bespreken; de verstoorde arbeidsverhouding en gaat hij de nieuwe cumulatiegrond uit de Wab bespreken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • hoe ziet een goed ontslagdossier bij disfunctioneren eruit
 • wat houdt een verbeterplan in en is dat altijd nodig
 • aanbieden passende functies
 • valkuilen bij disfunctioneren; tips en trics
 • wat te doen als er geen goed ontslagdossier is; hoogte vergoeding
 • een alternatief? de verstoorde arbeidsverhouding
 • de cumulatiegrond uit de Wab

 

RONDE 1: Bedrijfsopvolgingsregeling

Wat gebeurd er als door overlijden het bedrijf overgaat naar de erfgenamen? Wat zijn fiscale consequenties bij voortzetting van de onderneming, wie zet de onderneming voort, wat wordt verstaan onder een onderneming?
In 3 kwartier willen wij u bijpraten over het bovenstaande onderwerp, aandachtspunten aangeven en wat u wel en niet moet doen.

RONDE 2: Fiscaal verantwoord box hoppen en andere fiscale actualiteiten

De discussie over het fictieve rendement en de hoogte van de belastingheffing in box 3 is al een paar jaar aan de gang. Wat kunt u er zelf aan doen en wat zijn daar de consequenties van. Daarnaast willen wij graag inspelen op de fiscale actualiteiten omdat dit een dynamisch vakgebied is.

 

RONDE 1: Certificering van aandelen

Certificering van aandelen vindt plaats in het kader van Estate Planning maar ook om de continuïteit van de onderneming na overlijden van de ondernemer te waarborgen. Bij schenking of overlijden van de ondernemer krijgen erfgenamen mogelijk gezamenlijk aandelen in de vennootschap. Dat betekent versnippering van zeggenschap. Het als gevolg daarvan ontbreken van een adequate en slagvaardige voortzetting van de onderneming kan desastreuse gevolgen hebben voor (de waarde van) de onderneming. Certificering kan dan uitkomst bieden. Zie ook: https://www.woortmann.nl/een-bv-oprichten/certificering-van-aandelen#zakelijk

RONDE 2: Levenstestamenten

Een levenstestament is een akte waarin u zaken regelt  voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, u weliswaar niet overlijdt, maar niet meer in staat bent zelf te handelen. Denkt u aan een ongeluk of ziekte. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven en kan de continuïteit van uw onderneming maar ook van uw privézaken (bijvoorbeeld ten aanzien van uw huis, of in de zorg) waarborgen, zonder dat er een vertragende en belemmerende tussenkomst van de rechter nodig is.
Zie ook:  https://www.woortmann.nl/actueel

 

WANNEER: 4 april 15.00 – 18.00 uur
WAAR: wordt nader bekend gemaakt

15.15 -16.00 uur RONDE 1
16.15 – 17.00 uur RONDE 2
17.00 uur Afsluitende borrel

U kunt zich voor twee onderwerpen/rondes inschrijven.

Aanmelden kan via de volgende link : https://samenvoorzeist.nl/aanmeldpagina-4-april/